چون فلس های میکا موازی زمینه، آرایش می یابند، در پوشش های سقف، رنگ های گیاهی چوب بیرونی و رنگ های بیرونی جهت کنترل رطوبت تراوایی گاز و کاهش نفوذ نور به درون فیلم پوشش، به کار می رود. این عمل فیلم را در برابر رنگ پریدگی، هوازدگی و فاسد شدن در برابر نور فرابنفش، مقاوم تر می کند. خواص عایق کنندگی میکادر آستری ها، رنگ های ضد خوردگی و پوشش های دریایی نیز مورد بهره برداری قرار می گیرند. توانایی صفحات میکا برای هم پوشانی و پل زدن سوراخ ها برای کنترل نفوذ در درزگیر ها، برای سطوح متخلخل مورد استفاده قرار می گیرد. مصارف پر کننده شاخص در رنگ های کف و ایوان، رنگ های مقاوم در برابر حرارت و رنگ های به کار رفته در راهنمایی و رانندگی، می باشد. روشنی نسبتا پایین و احتیاج به چسب بالا در اکثر پوشش های تزئینی، سطوح بارگذاری پایینی را می طلبد.

شرکت توسعه معادن و مواد معدنی آسیا ارائه دهنده انواع میکا مسکوویت و میکا طلایی است. برای ثبت سفارش فروش و کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 

 

www.immd.ir

02128421230

02332224502

09331118625

منبع : میکا Mica |میکا
برچسب ها : میکا ,برابر ,پوشش